Новини

ВИА КОМПЛЕКТ ООД премина успешно проверката за изпълнение в практическата дейност на звената в дружеството

На основание на сключен договор между "ВИА КОМПЛЕКТ" ООД и “ТЮФ Рейнланд България” ЕООД за сертификация на системата за управление на качеството /СУК/ на дружеството, в периода 15.05.2020 г. беше проведен успешен първи надзорен одит. Искам да изкажа още веднъж моята благодарност към Вас и към целия персонал на дружеството за добрата организация на провеждане на одита и за извършената работа по успешното внедряване и прилагане на СУК.

Основа на одита беше проверката за изпълнение в практическата дейност на звената в дружеството на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001, документацията на СУК, (наръчник и процедури по качеството), както и декларираната от ръководството политика по качеството. По време на одита не бяха установени и документирани несъответствия.

Нагоре