Новини

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на последствията от пандемията

Проект и главна цел:
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-3366-C01
Наименование на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията
COVID-19.

Бенефициент: ВИА КОМПЛЕКТ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.11.2021 г.
Край: 02.02.2022 г.

Нагоре