Услуги

„Виа Комплект“ предлага пълна гама от леярски услуги (леене под високо налягане и леене под налягане с вакуум) за алуминиеви и цамови продукти. Бихме могли да ви консултираме още в началните етапи на вашето проектиране, като по този начин ще се гарантира постигане на оптимален производствен процес и оптимални продуктови характеристики. Можем да проектираме, да произведем и да поддържаме вашите инструменти за леене под налягане, създавайки в крайна сметка производствена линия с контролирано качество на вашия леярски проект.

Продуктов дизайнДизайн

„Виа Комплект“ има повече от 30 години опит в извършването на леярски услуги основно за електрониката и автомобилостроенето.

Нашите специалисти ще ви окажат съдействие при избора на подходящ вложен материал, както и при продуктовия дизайн, симулация на монтажа и механиката, якостен анализ и анализ на проектанската грешка и ефекта (DFMEA).

Отличаваме се преди всичко с това, че ние оптимизираме вашия продуктов дизайн за реални промишлени възможности чрез използване на по-малко средства.

Дизайн на леярски продукти от ВИА Комплект, България
Дизайн на леярски продукти от ВИА Комплект, България
Дизайн на леярски продукти от ВИА Комплект, България
Дизайн на леярски продукти от ВИА Комплект, България
Дизайн на леярски продукти от ВИА Комплект, България
Дизайн на леярски продукти от ВИА Комплект, България
Анализ на напрежението и якостта при леярски продукти от ВИА Комплект, България
Анализ на напрежението и якостта при леярски продукти от ВИА Комплект, България

Анализ на напрежение/якостАнализ

Нашият екип от механици може да ви съдейства при оптимизирането на дизайна. Симулационните анализи се извършват чрез създаден от Siemens NX софтуер от следващо поколение.

С цел постигане на най-надежден продуктов дизайн, резултатите от докладите се подлагат на задълбочено проучване и анализ.

PPAP / DFMEA / PFMEAPPAP

По време на жизнения цикъл на продукта можем да публикуваме всякакви проектантски документи, като например:

Документ дизайн за производство
Изследване на допустимите отклонения
Диаграми на технологичния процес
Контролни планове
Документ за DFMEA и PFMEA

Нашият отдел за контрол на качеството е обучен също така да издава доклади относно инспекцията на първа мостра и „8D“ доклад при проблеми в серийното производство.

ppap/dfmea/pfmea за леярски продукти от ВИА Комплект, България
Проектиране на матрица за леяркси продукти, симулация от ВИА Комплект, България
Проектиране на матрица за леяркси продукти, симулация от ВИА Комплект, България

Проектиране и симулация

Проектиране и симулация на инструментална екипировка

Основната област, в която е натрупан нашия опит, е проектирането и производството на инструментална екипировка за отливки под високо налягане алуминий. Екипът ни е обучен и сертифициран съгласно най-новите изисквания за леене под налягане. Прилагаме стриктно технологията за процеса на проектиране в комбинация с проучвания в сферата на леярството. Нашите изследвания включват изчисляване на леяка, времето за запълване, дебита и термичното натоварване. 

Съчетаването със симулации на процеса на запълване играе ключова роля в постигането на оптимални продуктови резултати. 

Производство

Производство на инструментална екипировка

„Виа Комплект“ обхваща целия процес за производство на инструментална екипировка.

Усъвършенстван дизайн на инструментите.
Задълбочени познания за процеса по леене под налягане.

Затваряйки цикъла, започващ с проектирането, минаващ през производството и завършващ с действителното леене под налягане, ние предоставяме на нашите клиенти измерима добавена стойностза нашите клиенти.

Производство на матрици за леене под налягане от ВИА Комплект, България
Поддръжка на инструментална екипировка от ВИА Комплект, България
Поддръжка на инструментална екипировка от ВИА Комплект, България

Поддръжка на инструментална екипировка Поддръжка

Поддръжката на инструментална екипировка представлява критичен елемент от техния експлоатационен живот. Ето защо, „Виа Комплект“ използва строг контролен списък за превенция, инспекция и обща поддръжка. Освен това, тъй като леенето под налягане е вътрешнофирмен процес, рутинната поддръжка се извършва незабавно и на място. Ползваме висококачествени консумативи за повърхностна обработка и специални покрития за повишаване на производителността и надеждността на производството. 

Леене под високо наляганеВисоко налягане

Като професионалисти в леенето под налягане ние сме фокусирани върху изключително прецизното производство на отливки от базирани на алуминий и цам сплави, характеризиращи се с най-високо качество.  

Сътрудничеството между нашите отдели за леене под налягане, техническо обслужване, производство на инструменти и серийна обработка на отливкитее ключът към нашия успех.

Оборудването ни се състои от 2 производствени линии с капацитет от 250 до 320 тона, благодарение на които можем да произвеждаме части с тегло от няколко грама до около 2 килограма.

Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Леене под високо налягане от ВИА Комплект, България
Вакуумно леене под налягане от ВИА Комплект, България
Вакуумно леене под налягане от ВИА Комплект, България
Вакуумно леене под налягане от ВИА Комплект, България
Вакуумно леене под налягане от ВИА Комплект, България

Вакуумно леене под наляганеВакуум

Постоянно нарастващите изисквания на нашите клиенти ни насочиха към технологиите за вакуумно леене.  

Процесът на вакуумно леене под налягане гарантира висококачествени части без порьозност.

Вече можем да се похвалим, че сме внедрили стабилен и оптимизиран процес, водещ до значителни подобрения при отливките, изразяващи се под формата на намалена турбуленция, сливни линии, газова порьозност и висококачествени повърхности.

Процесът на леене под налягане с вакуумна асистенция допринася също така и за съществено удължаване на експлоатационния живот на самата инструментална екипировка. 

Управление на материалите за леене под налягане от ВИА Комплект, България

Управление на материалитеМатериал

Сигурност на доставчиците

Работим с много снабдители (на алуминий и „ЦАМ“) от различни държави, които използваме с цел непрекъснатост на производствения поток и елиминиране на единичните неизправности. В състояние сме да изградим цялостен процес по доставка на материали.

Специфично за клиента управление

При клиенти с много специфични изисквания за сертифициране на използваните суровини ние можем да работим с предоставени от тях материали.