Клиенти

С течение на годините „Виа Комплект“ успя да създаде дълготрайни взаимоотношения с много клиенти от различни области. По този начин ние получихме ценни сведения за особеностите на отделните сфери, което значително подобри нашите специализирани доставки за всеки един от тези клиенти.

Автомобило-
строене

Цялостни процеси, отговарящи на строгите изисквания за качество и документация в автомобилната индустрия.

Производствена дейност

Характеризиращите се с висока добавена стойност партньорства, установени с нашите производствени клиенти, водят до непрекъснато подобряване на качеството на нашата продукция.

Електроника

Леярските продукти за електронни изделия притежават различни специфични свойства, които изискват задълбочени експертни познания с цел постигане на оптимална производителност.

Железопътна инфраструктура

Производственият капацитет е достатъчен за превръщането на компанията в ексклузивен доставчик на леярски компоненти за националния железопътен превозвач.
Къртис
Леене под налягане, клиент на VIA Complect, България
Леене под налягане, клиент на VIA Complect, България
ВИА Комплект, клиенти
Леене под налягане, клиент на VIA Complect, България
Леене под налягане, клиент на VIA Complect, България
Клиент на VIA Complect
Клиент на VIA Complect
Хускварна