Next Generation EU

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието
Цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане по-висока производителност, намаляване производствените разходи и оптимизиране производствената верига във ВИА КОМПЛЕКТ ООД чрез инвестиции в ново производствено оборудване.
Бенефициент: ВИА Комплект ООД
Стойност: 127 600,00 лв., от които 63 800,00 лв. безвъзмездно финансиране
Начало: 10.04.2023
Край: 10.04.2024
Дата на публикуване: 11.04.2023