Портфолио

В портфолиото ни е представена извадка от нашия каталог за леярски продукти (минали и настоящи). От него можете да добиете представа за различните аспекти на нашите възможности (в каталога са описани актуалните ни леярски продукти, както и допълнителните услуги, които предлагаме за окомплектовани стоки). Всички изделия в това портфолио са показани след тяхното доставяне до нашите клиенти.

Отливки от алуминий и „ЦАМ“Отливки

Окончателна повърхностна обработка
Допълнително формоване с гума
Прахово боядисване
Струговане с компютърно цифрово управление
4-осово фрезоване с компютърно цифрово управление
Леярски продукти на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с CNC обработка на ВИА Комплект, България
Продукт за леене под налягане на VIA Complect, България
Леярски продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с CNC обработка на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с CNC обработка на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с CNC обработка на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с CNC обработка на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с CNC обработка на ВИА Комплект, България
Леярски продукти на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с прахово боядисване на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с прахово боядисване на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с прахово боядисване на ВИА Комплект, България
Леярски продукти на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с повърхностна обработка на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с повърхностна обработка на ВИА Комплект, България
Леярски продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България
Алуминиев екструдиран продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България
Алуминиев екструдиран продукт с цветно анодиране на ВИА Комплект, България
Алуминиев екструдиран продукт с повърхностна обработка на ВИА Комплект, България
Алуминиев екструдиран продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България
Алуминиев екструдиран продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България
Алуминиев екструдиран продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България
Алуминиев екструдиран продукт с 4-осово CNC фрезоване на ВИА Комплект, България

Екструдиране на алуминий Екструдиране

Циркулярно рязане и премахване на остри ръбове и заусенъци
4-осово фрезоване с компютърно цифрово управление
Струговане с компютърно цифрово управление
Цветно анодиране
Окончателна повърхностна обработка

Алуминиево и медно щанцоване Щанцоване

Щанцоване на плътен материал
Последващо защитно фолиране
Специални покрития
Плоско валцоване на повърхността
Алуминиево медно щанцоване на ВИА Комплект, България
Алуминиево медно щанцоване на ВИА Комплект, България
Алуминиево медно щанцоване на ВИА Комплект, България
Алуминиево медно щанцоване на ВИА Комплект, България
Алуминиево медно щанцоване на ВИА Комплект, България
Алуминиево медно щанцоване на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България
Леяркси продукт с монтаж на ВИА Комплект, България

Монтиране на продукти Монтиране

Механичен монтаж
Фиксиращ монтаж чрез щамповане
Монтаж чрез допълнително формоване
Монтаж чрез залепване
Тестване