Публично финансиране

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19
Номер на договора: BG16RFOP002-2.089-3366-C01
Цел: Осигуряване на оперативен капитал за малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. през 2019 г. за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19
Бенефициент: ВИА Комплект ООД
Стойност: 50 000 лева, от които 42 500 лева европейско и 7 500 лева национално съфинансиране
Начало: 02.11.2021
Край: 02.02.2022 г.